Haqqımızda

Technomen şirkəti istənilən proqam təminatının proqramlaşdırılması, sistem arxitekturasının hazırlanması, İT infrastrukturun qurulması ilə məşğul olur. Əsasən tibbin, ticarətin və hərbi sahələrin avtomatlaşdırılmasına üstünlük veririk. Bu istiqamətdə onlarla gerçəkləşdirilmiş layihələrimiz mövcuddur.

Missiyamız Texnoloji yenilikləri sürətli qavrayan qurupumuzla şirkətlərin informasiya texnologiyalarına olan tələbatlarını təmin etmək, tibbin, iqtisadiyyatın və hərbi sahələrin avtomatlaşdırılması.

Hədəfimiz Beynəlxalq arenada olan İKT yeniliklərini Azərbaycana gətirmək, böyük şirkətlərin İT xidmətlərini qarşılamaq, milli proqram təminatının və bazasının yaradılmasında tutarlı işlər görmək.